Slovenčina (Slovenská republika)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)French (Fr)
 
Start Popis projektu
29 | 03 | 2020
Európsky kreditný systém pre odborné vzdelávanie na podporu uznávania výsledkov a získanie kvalifikácie dosiahnutých jednotlivcami v rôznych kontextoch alebo fázach vzdelávania v zahraničí. Projekt ESyCQ si kladie za úlohu implementovať nástroj "ECVET" a vo vnútroštátnom kontexte.

Cieľ

Na základe výzvy komisie je projekt ESyCQ zameraný na tieto časti:
  1. Výsledky popisu vzdelávania šiestich vybraných povolaní / kvalifikácia v odbore obchod a IT
  2. Prierez študijných výsledkov na šesť vybraných profesií / kvalifikácie
  3. Vývoj metód pre overovanie výsledkov vzdelávania, návrhy na overovanie a uznávanie výsledkov vzdelávania
  4. Vývoj metodiky pre stanovenie prideľovania kreditov
  5. 5. Rozvoj internetizácie ECVET platformy pre mapovanie a podporu cieľov prostredníctvom používania rozšírenej existujúcej CEMES platformy.
 
opis výsledkov učenia

Kľúčovým výsledkom v projekte ESyCQ sú výsledky nadväzujúce na návrhy a odporúčania Európskej komisie a Rady z roku 2009.


Čítať celý článok...
 
metodika hodnotenia

Projekt ESyCQ previedol CEMES metódy i postupy posudzovania spôsobilosti pre posudzovanie a uznávanie výsledkov vzdelávania. Popri hodnotení formálneho vzdelávania, neformálneho a informálneho učenia budú hodnotené aj fázy učenie medzi vzdelávacími systémami.

Čítať celý článok...
 
dokončenie odborných zručností

Uznávanie a overovanie výsledkov vzdelávania je ďalším kľúčom k projektu ESyCQ.

Čítať celý článok...
 


aktuálne

24./25.10.2013

ECVET pilot projects - Final conference in Brussels

 

Partnerstvo je srečal že šesto transnacionalni seji 5. in 2014/02/06 v Leipzigu. Na javni delavnici je sodelovalo številne izvršilne gospodarske zbornice.

Logo Lifelong Learning Programme